Наша мисија: Дигитализација културне баштине

Културна баштина подразумева добра која су наслеђена од претходних генерација или која настају у садашњости, а имају специфичну вредност за људе и треба да буду сачувана за будуће генерације. Ова добра имају симоблички значај у свести људи, а са економске стране представљају туристилки потенцијал.

Дигитализација је процес превођења једног објекта, слике, звука, документа или сигнала у дигитални облик. Резултат овог процеса је дигитални објекат, тј. дигитална слика за објекат, или дигитална форма за сигнал.

goDown

Опис и процес рада на дигитализацији пројекта

1. Аналогно:

Прикупљање аналогног садржаја, текстова, слика и усмених информација.

2. Трансформација:

Дигитализација прикупљеног садржаја и његово сједињавање у целину

3. Дигитално:

Издавање дигитализовне целине у неком дигиталном облику

goDown

Делиград: Интерактивни уџбеник

Циљ пројекта је била израда мобилне апликације за Андроид платформу која обрађује историју Делиградског утврђења током Првог српског устанка. Апликација је изрaђена у оквиру пројекта “Зашто волим Алексинац”, који су подржали “Отис” и Општина Алексинац.

Као окружење за израду апликације је коришћен Unity. Главни део апликације је текстуална и сликовна нарација догађаја на Делиградским шанчевима током Првог српског устанка. Комплетан садрждај је подељен у четри целине а на крају сваке од њих се налази по једна мини игра. Апликација је едукативног карактера и примарна циљна група су јој деца нижих разреда основне школе.

Технолошке целине у апликацији

Историјски подаци

Прикупљање тексткова и слика везаних за потребе пројекта. Класификација, обрада и дигитализација прикупљених података.

Игрице

Креирање интерактивног садржаја у облику игре. У зависности од специфичности пројекта израда 2D и 3D игара као додатни пропратни садржај.

3D модели

Цртање и израда 3D модела користећи најновије технологије. Анимирање и оптимизација 3D модела.

Нарација

Професионално снимање нарације на Српском језику. Могућност аутоматског и мануелног покретање звучне нарације.

Историја

Игрице

3D модели

Нарација

goDown

Алексинац кроз време

Циљ пројекта је била израда мобилне апликације за Андроид платформу која би служила као културно турситички водич кроз историју Алексинца. Апликације је израђена под покровитељством Центра за културу и уметност Алексинац и Општине Алексинац.

Као окружење за израду апликације је коришћен Unity. Апликација се састоји из три целине. Прва се бави историјом града и околине од праисторије па до данас. Друга биографијама знаменитих Алексинчана. А у трећој су интерактивне мапе општине и грда. Циљна група ове апликације су сви заинтересовани за историју и културу Алексинца а самим тим и туристи.

Технолошке целине у апликацији

Историјски подаци

Прикупљање тексткова и слика везаних за потребе пројекта. Класификација, обрада и дигитализација прикупљених података.

Превод

Имплементирање више језичне подршке за текстуални садржај у пројекту. Израда превода са Српског на Енглески и Руски језик.

Мапа

Креирање интерактивних мапа већих области или самих локалитета. Могућа имплементација навигације путем Google Map API.

Нарација

Професионално снимање нарације на Српском језику. Могућност аутоматског и мануелног покретање звучне нарације.

Историја

Превод

Мапа

Нарација

goDown

Заинтересовани
сте да успоставите
контакт са нама?

Име:

Организација:

Број телефона:

Наша мисија:
Дигитализација
културне баштине

Културна баштина подразумева добра која су наслеђена од претходних генерација или која настају у садашњости, а имају специфичну вредност за људе и треба да буду сачувана за будуће генерације. Ова добра имају симоблички значај у свести људи, а са економске стране представљају туристилки потенцијал.

Дигитализација је процес превођења једног објекта, слике, звука, документа или сигнала у дигитални облик. Резултат овог процеса је дигитални објекат, тј. дигитална слика за објекат, или дигитална форма за сигнал.

Опис и процес рада на:
дигитализацији пројекта

1. Аналогно:

Прикупљање аналогног садржаја, текстова, слика и усмених информација.

2. Трансформација:

Дигитализација прикупљеног садржаја и његово сједињавање у целину

3. Дигитално:

Издавање дигитализовне целине у некој дигиталној форми

Делиград:
интерактивни
уџбеник

Циљ пројекта је била израда мобилне апликације за Андроид платформу која обрађује историју Делиградског утврђења током Првог српског устанка. Апликација је изрaђена у оквиру пројекта “Зашто волим Алексинац”, који су подржали “Отис” и Општина Алексинац.


Као окружење за израду апликације је коришћен Unity. Главни део апликације је текстуална и сликовна нарација догађаја на Делиградским шанчевима током Првог српског устанка. Комплетан садрждај је подељен у четри целине а на крају сваке од њих се налази по једна мини игра. Апликација је едукативног карактера и примарна циљна група су јој деца нижих разреда основне школе.

Технолошке целине у апликацији

Историјски подаци

Прикупљање тексткова и слика везаних за потребе пројекта. Класификација, обрада и дигитализација прикупљених података.

Игрице

Креирање интерактивног садржаја у облику игре. У зависности од специфичности пројекта израда 2D и 3D игара као додатни пропратни садржај.

3D модели

Цртање и израда 3D модела користећи најновије технологије. Анимирање и оптимизација 3D модела.

Нарација

Професионално снимање нарације на Српском језику. Могућност аутоматског и мануелног покретање звучне нарације.

Историја

Игрице

3D модели

Нарација

Алексинац:
кроз време

Циљ пројекта је била израда мобилне апликације за Андроид платформу која би служила као културно турситички водич кроз историју Алексинца. Апликације је израђена под покровитељством Центра за културу и уметност Алексинац и Општине Алексинац.


Као окружење за израду апликације је коришћен Unity. Апликација се састоји из три целине. Прва се бави историјом града и околине од праисторије па до данас. Друга биографијама знаменитих Алексинчана. А у трећој су интерактивне мапе општине и грда. Циљна група ове апликације су сви заинтересовани за историју и културу Алексинца а самим тим и туристи.

Технолошке целине у апликацији

Историјски подаци

Прикупљање тексткова и слика везаних за потребе пројекта. Класификација, обрада и дигитализација прикупљених података.

Превод:

Имплементирање више језичне подршке за текстуални садржај у пројекту. Израда превода са Српског на Енглески и Руски језик.

Мапа:

Креирање интерактивних мапа већих области или самих локалитета. Могућа имплементација навигације путем Google Map API.

Нарација:

Професионално снимање нарације на Српском језику. Могућност аутоматског и мануелног покретање звучне нарације.

Историја

Превод

Мапа

Нарација

Заинтересовани
сте да успоставите
контакт са нама?

Име:

Организација:

Број телефона: